• WE WRZEŚNIU 2022
    NOWA EDYCJA KURSU
    Zapraszamy!!!
  • WE WRZEŚNIU 2022
    NOWA EDYCJA KURSU
    Zapraszamy!!!

Serdecznie zapraszamy na najbliższy kurs Psychoterapii Psychodynamicznej. Sprawdź naszą propozycję.

Psychoterapia psychodynamiczna, jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych uwzględniającą istnienie zjawiska nieświadomości. Opiera się na indywidualnym podejściu do psychopatologii konkretnego pacjenta. Polega między innymi, na procesie poszerzania świadomości pacjenta o czynniki, z których nie zdaje sobie sprawy, a mają one znaczący wpływ na jego myślenie, przeżywanie i zachowanie. Rozumienie zasad funkcjonowania rzeczywistości wewnętrznej pacjenta odbywa się przy pomocy pojęć operacyjnych, takich jak konflikt, deficyt i defekt; a kategoryzowane jest przez takie terminy, jak: mechanizmy obronne, relacje z obiektami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Proces terapeutyczny opisywany jest przez zjawiska przeniesienia, oporu i przeciwprzeniesienia. Wszystkie te terminy zachowują znaczenie psychoanalityczne.

Gabinet Psychiatrii Psychodynamicznej Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego informuje, że jest organizatorem Kursu "Psychoterapia Psychodynamiczna". Szkolenie trwa cztery lata i jest tak zwanym całościowym kursem, atestowanym przez Sekcję Naukową Psychoterapii i Sekcję Naukową Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego - jako kurs umożliwiający uzyskanie certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej - jako kurs prowadzący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychodynamicznego.

Zajęcia odbywają w systemie bloków raz w miesiącu, w jeden weekend (w sobotę lub niedzielę) od września do czerwca każdego roku, w pomieszczeniach Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych CM UJ przy ul. Kopernika 21 a, w Krakowie. Szkolenie składa się z części teoretycznej i praktycznej. Aspekty teoretyczne obejmują zajęcia wykładowe i seminaryjne poświęcone psychodynamicznym uwarunkowaniom zaburzeń psychicznych i psychodynamicznemu ujęciu procesu terapeutycznego. Zajęcia praktyczne realizowane są poprzez formy warsztatowe i seminaria Balintowskie oraz superwizję indywidualną.

Organizatorzy kursu zapewniają możliwość odbycia psychoterapii treningowej w formie uczestnictwa w grupie "self experience" prowadzonej metodą analizy grupowej. Zajęcia prowadzone są przez pracowników Oddziału Psychiatrii Psychodynamicznej Katedry i Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ, certyfikowanych psychoterapeutów i superwizorów Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Bliższe informacje uzyskać można telefonicznie lub mailem.

dr Adam Curyło
+48 12 424 87 34
Email